CPD обучение за професионалисти

Фондацията за награди е акредитирана от Кралски колеж на общопрактикуващите лекари на Обединеното кралство за провеждане на обучителни семинари Порнография и сексуални дисфункции на здравни и други специалисти. Нашето обучение е базирано на доказателства и включва най-новите невронаучни и социални научни изследвания в нововъзникващата област на пристрастяването към интернет. Използваме термина „сексуална дисфункция“ в широк смисъл, за да включим въздействието на интернет порнографията върху физическото и психическото здраве, взаимоотношенията, постиженията и взаимоотношенията. За момента не предлагаме лични курсове, докато пускаме нашите семинари онлайн, за да достигнем до по-широка аудитория. Курсът ще започне през есента на 2022 г.

Обучение по RCGP

Проведохме нашите обучителни семинари за лекари и психиатри; медицински сестри; специалисти от секс клиники; служители по сексуално здраве; начални и прогимназиални учители; студенти; адвокати, адвокати и съдии; религиозни лидери; младежки лидери; социални работници, включително социални работници в областта на наказателното правосъдие; висши ръководители на затвори, академици и държавни служители.

Фондацията за възнаграждения не предлага терапия.