Исландия

Исландия фондация за възнаграждение

Исландското правителство не е положило никакви усилия или обещания да се опита да ограничи достъпа на децата до порнография в интернет. Правенето, разпространението и показването на порнография публично е незаконно в Исландия.

В началото на 2013 г. имаше проектопредложение от Огмундур Йонасон, министърът на вътрешните работи, да разшири забраната върху онлайн порнографията, за да предпази децата от насилствени сексуални изображения. Планът е в застой след смяната на правителството през 2013 г.

Положителната страна е, че в Исландия има програма за количествени изследвания, завършвани на всеки две години. Тийнейджъри от 14-годишна възраст се питат за консумацията на порно. Резултатите показват, че броят на децата, гледащи интернет порно, е намалял малко през последните четири години. Въпреки това, все още почти 50% от всички 15-годишни момчета в Исландия гледат порно с честота, варираща от всяка седмица до няколко пъти на ден.

Министерството на образованието, науката и културата събра група професионалисти в началото на 2021 г. На тях беше възложена задачата да изработят нова политика за сексуално образование и превенция на насилието. Групата вече публикува своя доклад. Има много ясно послание, че преподаването на разликата между порно и секс трябва да бъде задължително. Това се отнася както за началните, така и за гимназиалните училища в Исландия. Имаше и парламентарна резолюция. В него се казва, че Министерството на здравеопазването трябва да направи проучване, за да измери ефекта, който консумацията на порно има върху децата и тийнейджърите. Тази работа трябва да бъде свършена до края на 2021 г.