Условия за Магазина

Лиценз за учебни ресурси

Вашето използване на лицензирания материал (както е дефинирано по-долу) се подчинява стриктно на Общите условия, съдържащи се в този лиценз за учебни ресурси (този „лиценз“). Този лиценз е правно обвързващо споразумение между вас и The Reward Foundation във връзка с използването от ваша страна на лицензирания материал. Използвайки Лицензирания материал, вие потвърждавате, че приемате Общите условия по този Лиценз и се съгласявате да ги обвързвате. Моля, прочетете внимателно Общите условия по този лиценз.

1. Въведение.

1.1 Настоящите Общи условия уреждат продажбата и доставката на материали за курса, които могат да се изтеглят чрез нашия уебсайт. Те обхващат и последващото използване на тези учебни материали.

1.2 Ще бъдете помолени да дадете изричното си съгласие с настоящите Общи условия, преди да направите поръчка на нашия уебсайт.

1.3 Този документ не засяга никакви законови права, които може да имате като потребител.

1.4 Нашата Политика за поверителност може да бъде видяна тук.

1.5. Вие признавате, че предметът, съдържащ се в уроците, може да изглежда неприятен за някои хора. Занимава се със сексуално поведение. Ние сме предприели всички разумни стъпки, за да гарантираме, че не се показват порнографски материали. Също така сме гарантирали, че езикът е съизмерим с темата, която се обсъжда от децата. Приемайки тези Общи условия, вие приемате риска за евентуален дискомфорт или наранени чувства, които могат да възникнат при подготовката на урока или неговото предаване.

1.6 За да се избегне съмнение, настоящият лиценз за използване на материалите не предоставя собственост върху лицензираните материали.

2. Интерпретация

2.1 В настоящите Общи условия:

(a) „ние“ означава The Reward Foundation, шотландска благотворителна инкорпорирана организация съгласно законодателството на Шотландия с благотворителен номер SCO44948. Седалището ни е: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Шотландия, Обединеното кралство. (и „нас и „наши“ трябва да се тълкуват съответно);

(б) „вие“ означава наш клиент или потенциален клиент съгласно настоящите Общи условия (и „вашият“ трябва да се тълкува съответно);

(в) „учебни материали“ означава тези учебни материали, които са достъпни за закупуване или безплатно изтегляне от нашия уебсайт;

(г) „вашите учебни материали“ означава всички такива учебни материали, които сте закупили или изтеглили безплатно чрез нашия уебсайт. Това включва всяка подобрена или надстроена версия на учебните материали, която можем да ви предоставяме от време на време;

(д) „Лиценз“ има значението, дадено в преамбюла на настоящия Лиценз; и

(f) „Лицензиран материал“ означава художествено или литературно произведение, изображение, видео или аудиозапис, база данни и/или друг материал, предоставен Ви от Лицензодателя за използване съгласно този Лиценз. Лицензодател означава The Reward Foundation, шотландска благотворителна инкорпорирана организация съгласно законодателството на Шотландия с благотворителен номер SCO44948. Седалището ни е: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Шотландия, Обединеното кралство.

(g) „Индивидуален лиценз“ означава Лицензът, закупен или приет на безплатна основа от лице за собствена преподавателска употреба. Не може да се прехвърли на други хора, в училище или институция.

(з) „Многопотребителски лиценз“ е лиценз, закупен или приет безплатно от училище или друга институция, който може да бъде предоставен за корпоративна употреба за предоставяне на образователни услуги.     

3. Процес на поръчка

3.1 Рекламирането на учебни материали на нашия уебсайт представлява по-скоро „покана за лечение“, отколкото договорна оферта.

3.2 Никой договор няма да влезе в сила между вас и нас, освен и докато не приемем вашата поръчка. Това ще бъде в съответствие с процедурата, посочена в този раздел 3.

3.3 За да сключите договор чрез нашия уебсайт за закупуване или получаване на безплатни учебни материали за изтегляне от нас, трябва да се предприемат следните стъпки. Трябва да добавите материалите за курса, които искате да закупите, към вашата пазарска кошница, след което да продължите към плащането; ако сте нов клиент, имате възможност да създадете акаунт при нас и да влезете; за частни клиенти Акаунтите не са задължителни, но са задължителни за корпоративни клиенти; ако сте съществуващ клиент, трябва да въведете данните си за вход; след като сте влезли, трябва да се съгласите с условията на този документ; ще бъдете прехвърлени към уебсайта на нашия доставчик на платежни услуги и нашият доставчик на платежни услуги ще обработи вашето плащане; след това ще ви изпратим потвърждение на поръчката. В този момент вашата поръчка ще стане обвързващ договор. Като алтернатива ще потвърдим по имейл, че не можем да изпълним вашата поръчка.

3.4 Ще имате възможност да идентифицирате и коригирате грешки при въвеждане преди да направите поръчката си.

4. Цени

4.1 Нашите цени са посочени на нашия уебсайт. Там, където цените са посочени като 0.00 британски лири, лицензът все още ще важи, въпреки че пари няма да бъдат таксувани за него.

4.2 Ще променяме от време на време цените, посочени на нашия уебсайт. Това няма да засегне договори, които преди това са влезли в сила.

4.3 Всички суми, посочени в тези Общи условия или на нашия уебсайт, са посочени без ДДС. Ние не начисляваме ДДС.

4.4 Цените, посочени за всеки урок или пакет, са за индивидуално закупуване на Лиценз за собствена употреба.

4.5 Когато училища, институции и други юридически лица желаят да закупят или получат безплатни файлове за изтегляне на нашите курсови материали, те трябва да закупят лиценз за много потребители. Това се изчислява на 3.0 пъти индивидуалния лиценз. След това може да се използва в училище или институция и няма да бъде обвързан с нито един учител или член на персонала. Когато материалите се предлагат безплатно, представителят, който прави безплатна покупка от името на училище, организация или друго юридическо лице, все още трябва да избере лиценз за много потребители, за да гарантира, че е установено подходящо правоотношение между The Reward Foundation и притежател на лиценз.

5. Плащания

5.1 По време на процеса на плащане трябва да платите цените на материалите за курса, които поръчате. Избраната цена трябва да съответства на типа на избрания лиценз, индивидуален лиценз или лиценз за много потребители.

5.2 Плащанията могат да се извършват по някой от разрешените методи, посочени на нашия уебсайт от време на време. Понастоящем приемаме плащания само чрез PayPal, въпреки че това позволява използването на всички основни кредитни и дебитни карти.

6. Лицензиране на учебни материали

6.1 Ще ви предоставим вашите учебни материали във формата или форматите, посочени на нашия уебсайт. Ще го направим по такъв начин и в рамките на срокове, посочени на нашия уебсайт. Като цяло доставката на имейла, позволяващ изтеглянето, е почти незабавна.

6.2 В зависимост от плащането на приложимата цена и спазването на настоящите Общи условия, ние ви предоставяме световен, неизтичащ, неизключителен, непрехвърляем лиценз за използване на вашите учебни материали, разрешени от раздел 6.3, като предоставяте че при никакви обстоятелства не трябва да използвате материалите на курса си, което е забранено от раздел 6.4.

6.3 „Разрешените употреби“ на вашите учебни материали са:

(а) изтегляне на копие от всеки от вашите учебни материали;

(б) за индивидуални лицензи: във връзка с писмени и графични материали за курса: създаване, съхраняване и преглед на копия на материалите ви за курсове на не повече от 3 настолни, преносими или преносими компютри, четци на електронни книги, смартфони, таблетни компютри или подобни устройства;

(в) за многопотребителски лицензи: във връзка с писмени и графични материали за курсове: създаване, съхраняване и преглед на копия на материалите ви за курсове на не повече от 9 настолни, преносими или преносими компютри, четци на електронни книги, смартфони, таблетни компютри или подобни устройства ;

(г) за индивидуални лицензи: по отношение на аудио и видео материали за курсове: създаване, съхраняване и възпроизвеждане на копия на материалите ви за курсове на не повече от 3 настолни, преносими или преносими компютри, смартфони, таблетни компютри, медийни плейъри или подобни устройства;

д) за многопотребителски лицензи: по отношение на аудио и видео материали за курсове: създаване, съхраняване и възпроизвеждане на копия на материалите ви за курсове на не повече от 9 настолни, преносими или преносими компютри, смартфони, таблетни компютри, медийни плейъри или подобни устройства ;

(е) за индивидуални лицензи: отпечатване на две копия от всеки от вашите писмени материали за курса само за ваша собствена употреба;

(g) за лицензи за много потребители: отпечатване на 6 копия от всеки от вашите писмени материали за курса само за ваша собствена употреба; и

(з) ограниченията за отпечатване на лицензи не се прилагат за раздаване на материали за учебни цели. В тези случаи се прилага лимитът от 1000 ученици.

6.4 „Забранените употреби“ на вашите учебни материали са:

а) публикуването, продажбата, лицензирането, прелицензирането, наемането, прехвърлянето, предаването, излъчването, разпространението или преразпределението на какъвто и да е материал от курса (или част от него) във всякакъв формат;

(б) използването на какъвто и да е материал на курса (или част от него) по какъвто и да е начин, който е незаконен или нарушава законните права на което и да е лице съгласно който и да е приложим закон, или по какъвто и да е начин, който е обиден, неприличен, дискриминационен или по друг начин неприятен;

(в) използването на какъвто и да е материал от курса (или част от него), за да се конкурира с нас, независимо дали пряко или косвено; и

(г) всяка търговска употреба на всяко изтегляне (или част от него). Този раздел не ограничава предоставянето на уроци въз основа на материалите, при условие че нищо в този раздел 6.4 няма да забранява или ограничава вас или което и да е друго лице да извършвате действия, изрично разрешени от приложимото законодателство.

6.5 Гарантирате ни, че имате достъп до необходимите компютърни системи, медийни системи, софтуер и мрежови връзки, за да получавате и да се възползвате от предимствата на вашите учебни материали.

6.6 Всички права на интелектуална собственост и други права върху материалите за курса, които не са изрично предоставени от настоящите Общи условия, са запазени с настоящото.

6.7 Трябва да съхранявате и не трябва да изтривате, скривате или премахвате бележки за авторски права и други бележки за собственост върху или в който и да е материал на курса.

6.8 Правата, предоставени ви в настоящите Общи условия, са лични за вас. Не трябва да разрешавате на трета страна да упражнява тези права. Правата, предоставени ви за многопотребителски лицензи, ограничени до закупуващата институция или организация. Не трябва да разрешавате на трета страна да упражнява тези права.

6.9 Ограничението за използване на тези материали е ограничено до 1000 ученици за лиценз.

6.10 Ако нарушите която и да е разпоредба на настоящите Общи условия, лицензът, посочен в този раздел 6, автоматично ще бъде прекратен при такова нарушение.

6.11 Можете да прекратите лиценза, посочен в този раздел 6, като изтриете всички копия на съответните учебни материали във ваше притежание или контрол.

6.12 След прекратяване на лиценза по този раздел 6, трябва, ако не сте го направили преди това, незабавно и неотменимо да изтриете от вашите компютърни системи и други електронни устройства всички копия на съответните учебни материали във ваше притежание или контрол, и за постоянно унищожете всички други копия на съответните учебни материали във ваше притежание или контрол.

7. Договори от разстояние: право на анулиране

7.1 Този раздел 7 се прилага, ако и само ако предложите да сключите договор с нас или сключите договор с нас като потребител - т.е. като физическо лице, действащо изцяло или главно извън вашата търговия, бизнес, занаят или професия.

7.2 Можете да оттеглите оферта за сключване на договор с нас чрез нашия уебсайт или да отмените договор, сключен с нас чрез нашия уебсайт, по всяко време в рамките на периода:

(а) започвайки с подаването на вашата оферта; и

(б) приключва в края на 14 дни след деня, в който е сключен договорът, при спазване на раздел 7.3. Не е необходимо да посочвате каквато и да е причина за своето оттегляне или анулиране.

7.3 Вие се съгласявате, че можем да започнем да предоставяме учебни материали преди изтичане на срока, посочен в раздел 7.2. Признавате, че ако започнем да предоставяме учебни материали преди края на този период, ще загубите правото да се откажете, посочено в раздел 7.2.

7.4 За да оттеглите оферта за сключване или отмяна на договор въз основа на описаното в този раздел 7, трябва да ни информирате за решението си за оттегляне или анулиране (в зависимост от случая). Можете да ни информирате с всяко ясно изявление, излагащо решението. В случай на анулиране можете да ни информирате с помощта на бутона „Поръчки“ на страницата „Моят акаунт“. Това ще ви позволи да започнете процес за възстановяване на сумата за покупката. За да спазите крайния срок за анулиране, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на анулиране преди изтичането на срока за анулиране.

7.5 Ако анулирате поръчка на основата, описана в този раздел 7, ще получите пълно възстановяване на сумата, която сте ни платили по отношение на поръчката. Ако не сте платили пари за попълване на поръчката, пари няма да бъдат възстановени.

7.6 Ще върнем парите по същия метод, използван за извършване на плащането, освен ако изрично не сте се договорили друго. Във всеки случай няма да понесете такси в резултат на възстановяването.

7.7 Ние ще обработим възстановяването, дължимо Ви в резултат на анулиране на базата, описана в този раздел 7. То ще бъде без ненужно забавяне и, във всеки случай, в рамките на 14 дни след деня, в който сме информирани на отмяната.

7.8 След като бъде поискано възстановяване и се съгласите, всички неизползвани изтегляния ще бъдат анулирани.

8. Гаранции и декларации

8.1 Вие гарантирате и ни заявявате, че:

(а) вие сте юридически способни да сключвате обвързващи договори;

(б) имате пълни правомощия, правомощия и капацитет да се съгласите с настоящите Общи условия; и

(в) цялата информация, която ни предоставяте във връзка с вашата поръчка, е вярна, точна, пълна, актуална и не подвеждаща.

8.2 Гарантираме Ви, че:

(а) вашите учебни материали ще бъдат със задоволително качество;

(б) вашите учебни материали ще бъдат подходящи за всякакви цели, които ни уведомите преди да бъде сключен договор съгласно настоящите Общи условия;

(в) вашите учебни материали ще съответстват на всяко негово описание, дадено ви от нас; и

(г) имаме право да ви предоставим вашите учебни материали.

8.3 Всички наши гаранции и изявления, свързани с учебните материали, са посочени в настоящите Общи условия. В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство и при спазване на раздел 9.1, всички други гаранции и заявления са изрично изключени.

9. Ограничения и изключвания на отговорността

9.1 Нищо в настоящите Общи условия няма:

а) да ограничи или изключи всякаква отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;

(б) ограничават или изключват всякаква отговорност за измама или измамно представяне;

(в) да ограничи всички задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или

(г) изключете всякакви задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство и, ако сте потребител, вашите законови права няма да бъдат изключени или ограничени от настоящите Общи условия, освен до степента, разрешена от закона.

9.2 Ограниченията и изключванията на отговорността, посочени в този раздел 9 и на други места в настоящите Общи условия:

а) са предмет на раздел 9.1; и

(б) уреждат всички задължения, произтичащи от настоящите Общи условия или свързани с предмета на настоящите Общи условия, включително задължения, възникващи по договор, по деликт (включително небрежност) и за нарушаване на законово задължение, освен доколкото изрично е предвидено друго в тези.

9.3 Ние няма да носим отговорност пред Вас за загуби, произтичащи от някакво събитие или събития извън нашия разумен контрол.

9.4 Няма да носим отговорност пред Вас за каквито и да било бизнес загуби, включително (без ограничение) загуба или увреждане на печалби, доходи, приходи, използване, производство, очаквани спестявания, бизнес, договори, търговски възможности или добра репутация.

9.5 Няма да носим отговорност пред Вас по отношение на загуба или повреда на данни, база данни или софтуер, при условие, че ако сключите договор с нас съгласно настоящите Общи условия като потребител, този раздел 9.5 няма да се прилага.

9.6 Няма да носим отговорност пред Вас по отношение на каквито и да е специални, косвени или последващи загуби или щети, при условие, че ако сключите договор с нас съгласно настоящите Общи условия като потребител, този раздел 9.6 няма да се прилага.

9.7 Вие приемате, че имаме интерес да ограничим личната отговорност на нашите служители и служители. Следователно, като се има предвид този интерес, вие признавате, че ние сме субект с ограничена отговорност; Вие се съгласявате, че няма да предявявате никакви искове лично срещу нашите служители или служители по отношение на каквито и да е загуби, които претърпявате във връзка с уебсайта или настоящите Общи условия (това, разбира се, няма да ограничи или изключи отговорността на субекта с ограничена отговорност за действията и бездействията на нашите служители и служители).

9.8 Нашата обща отговорност към вас по отношение на договор за предоставяне на услуги за вас съгласно настоящите Общи условия не надвишава по-голямата от:

(a) £ 100.00; и

(б) общата сума, платена и дължима към нас по договора.

(в) ако не сте платили пари за изтегляне на нашите материали, тогава нашата максимална обща отговорност към вас по отношение на договор за предоставяне на услуги ще бъде определена на £ 1.00.

10. Вариация

10.1 Можем да преразглеждаме тези Общи условия от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.

10.2 Ревизия на настоящите Общи условия ще се прилага за договори, сключени по всяко време след момента на ревизията, но няма да засегне договорите, сключени преди момента на ревизията.

11. Възлагане

11.1 С настоящото се съгласявате, че можем да възлагаме, прехвърляме, сключваме подизпълнители или да се справяме по друг начин с нашите права и / или задължения съгласно настоящите Общи условия - при условие, че ако сте потребител, такова действие не служи за намаляване на ползите от гаранциите съгласно настоящите Общи условия.

11.2 Не можете без нашето предварително писмено съгласие да възлагате, прехвърляте, сключвате подизпълнители или да се справяте по друг начин с някое от вашите права и / или задължения съгласно настоящите Общи условия.

12. Без откази

12.1 Никое нарушение на която и да е разпоредба на договор съгласно настоящите Общи условия няма да бъде отменено, освен с изричното писмено съгласие на страната, която не е в нарушение.

12.2 Никое отказване от нарушение на която и да е разпоредба от договор съгласно настоящите Общи условия не може да се тълкува като допълнително или продължаващо отказване от всяко друго нарушение на тази разпоредба или каквото и да е нарушение на която и да е друга разпоредба от този договор.

13. Разделяне

13.1 Ако дадена разпоредба от настоящите Общи условия е определена от който и да е съд или друг компетентен орган за незаконна и / или неприложима, останалите разпоредби ще продължат да действат.

13.2 Ако някоя незаконосъобразна и / или неприложима разпоредба на настоящите Общи условия би била законна или изпълнима, ако част от нея бъде изтрита, тази част ще се счита за изтрита, а останалата част от разпоредбата ще продължи да действа.

14. Права на трети страни

14.1 Договор съгласно настоящите Общи условия е в наша полза и във ваша полза. Той няма за цел да се възползва или да бъде изпълним от трета страна.

14.2 Упражняването на правата на страните по договор съгласно настоящите Общи условия не зависи от съгласието на трета страна.

15. Цяло споразумение

15.1 При спазване на раздел 9.1, настоящите Общи условия представляват цялото споразумение между вас и нас във връзка с продажбата и закупуването на нашите изтегляния (включително безплатни изтегляния) и използването на тези изтегляния и заменят всички предишни споразумения между вас и нас във връзка с продажбата и покупката на нашите файлове за изтегляне и използването на тези файлове за изтегляне.

16. Закон и юрисдикция

16.1 Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със шотландското законодателство.

16.2 Всички спорове, свързани с настоящите Общи условия, са предмет на изключителната юрисдикция на съдилищата на Шотландия.

17. Законови и регулаторни оповестявания

17.1 Няма да подаваме копие от тези Общи условия конкретно по отношение на всеки потребител или клиент. Ако актуализираме тези Общи условия, версията, за която първоначално сте се съгласили, вече няма да бъде достъпна на нашия уебсайт. Препоръчваме ви да помислите за запазване на копие от тези Общи условия за бъдещи справки.

17.2 Тези Общи условия са достъпни само на английски език. Въпреки че GTranslate е достъпен на нашия уебсайт, ние не поемаме отговорност за качеството на превода на тези Общи условия, извършено от това съоръжение. Версията на английски език е единствената версия, която е законно приложима.

17.3 Не сме регистрирани за ДДС.

17.4 Уебсайтът на онлайн платформата за разрешаване на спорове на Европейския съюз е достъпен на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Онлайн платформата за разрешаване на спорове може да се използва за разрешаване на спорове.

18. Нашите подробности

18.1 Този уебсайт е собственост и се управлява от The Reward Foundation.

18.2 Ние сме регистрирани в Шотландия като шотландска благотворителна инкорпорирана организация под регистрационен номер SCO 44948. Седалището ни е в The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL, Шотландия, Обединеното кралство.

18.3 Основното ни място на дейност е The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL, Шотландия, Обединеното кралство.

18.4 Можете да се свържете с нас:

а) по пощата, като се използва посоченият по-горе адрес;

(б) чрез формата за контакт на нашия уебсайт https://rewardfoundation.org/contact/;

(в) по телефона, на номера за контакт, публикуван от време на време на нашия уебсайт; или

(г) по имейл, използвайки contact@rewardfoundation.org.

Версия - 21 октомври 2020 г.